ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BUDOWA I FUNKCJA BIAŁEK Z RODZINY CTR – BŁONOWYCH TRANSPORTERÓW JEDNOWARTOŚCIOWYCH JONÓW METALI

Miedź jest mikroelementem, który dzięki swoim zdolnościom oksydoredukcyjnym wbudowany jest w centrum aktywne wielu białek enzymatycznych biorących udział w podstawowych procesach metabolicznych, takich jak oddychanie komórkowe, synteza neurotransmiterów, detoksykacja wolnych rodników, metabolizm żelaza czy formowanie tkanek łącznych. Jednak nadmiar miedzi w komórce jest bardzo toksyczny, dlatego procesy związane z pobieraniem tego pierwiastka są kontrolowane przez białka błonowe należące do rodziny CTR.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki