ZNAJDŹ ARTYKUŁ

PHYTOCHEMISTRY, NUTRITIONAL AND MEDICINAL IMPORTANCE OF ALMOND

Almond belongs to the Rosaceae family commonly known as Prunus dulcis. Almond kernel extract contains phytochemicals as well as fatty acids, phenolic acids, phenolic compounds, flavonoids, phytosterols and vitamins. The major fatty acids were linoleic acid (15.43%) and oleic acid (76.23%). These outcomes show that almond extraction is a rich source of fatty acids, soluble lipid vitamins, phytosterols, flavonoids, phenolic compounds. Moreover, these results are important in the science of nutrition, because these chemicals seem to have a significant health effect.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki