ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola białek z rodziny Rel/NFkB/IkB w patogenezie nowotworów

Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/ NFkB /IkB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych z odpowiedzią immunologiczną i zapalną oraz w kontroli wzrostu komórek prawidłowych i nowotworowych. W prezentowanej pracy poglądowej przedstawiono budowę białek Rel/NFkB/IkB, mechanizmy ich działania, znaczenie fizjologiczne oraz omówiono ich rolę w patogenezie nowotworów indukowanych retrowirusami i w rozwoju innych ludzkich nowotworów, głównie białaczek i chłoniaków. Przedstawiono też metody przeciwdziałania zaburzeniom aktywności białek tej rodziny prowadzących do nowotworzenia.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki