ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ENDOCYTOZA NIEZALEŻNA OD KLATRYNY – CO WIEMY, CO PRZYPUSZCZAMY, CO POZOSTAJE ZAGADKĄ

Historia badań endocytozy niezależnej od klatryny sięga wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Mimo pierwotnych wątpliwości, czy ten rodzaj dokomórkowego transportu

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki