ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Analiza funkcjonalna genów

Przedstawiony artykuł ma na celu zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy na temat metod funkcjonalnej charakterystyki genów. Postęp w analizie ekspresji genów w komórkach czy całych tkankach jest bezsporny i przyczynia się do coraz lepszego zrozumienia roli poszczególnych genów. Zastosowanie tradycyjnych metod analizy funkcjonalnej genów, takich jak: metoda przewidywania przez homologie, metoda inaktywacji i zwiększonej ekspresji genów, coraz częściej zastępowana jest przez silnie wspomagane narzędziami bioinformatycznymi analizy mikromacierzy i chipów DNA.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki