ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Badanie działania cytotoksycznego substancji chemicznych

W pracy przedstawiono mechanizmy komórkowe procesu apoptozy i nekrozy oraz podstawowe metody badania ilościowego procesu apoptozy. Przedstawiono metody oceny apoptozy przy użyciu testu z dioctanem fluoresceiny (FDA/PI), Aneksyną V, testu PARP i testu TUNEL. Opisano szczegóły poszczególnych testów oraz zalety i wady poszczególnych metod, a także zasady ich stosowania.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki