ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Antracykliny to substancje o ugruntowanej pozycji w farmakoterapii onkologicznej. Chociaż są uznawane za leki niezwykle skuteczne, to możliwość ich stosowania jest ograniczona przez kardiotoksyczność i oporność wielolekową. Obecnie prowadzone są liczne badania w kierunku nowych pochodnych antracyklinowych, które odznaczałyby się jeszcze większym działaniem przeciwnowotworowym przy jednocześnie mniejszej toksyczności. Poniższa praca skupia się na przeglądzie antybiotyków antracyklinowych, zarówno starszej generacji, jak i nowszych pochodnych, o mniejszym potencjale uszkadzającym serce, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poznane mechanizmy działania przeciwnowotworowego oraz kardiotoksyczność i mechanizm jej powstawania.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki