ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 

Odkryte w 1984 roku lipoksyny (LXs) tworzą wraz z innymi metabolitami kwasu arachidonowego dużą grupę autakoidów zwanych łącznie eikozanoidami. Spośród trzech najlepiej poznanych dróg biosyntezy lipoksyn (LXA4 i LXB4), dwie katalizowane są przez sekwencyjnie działające 5-i 12/15-lipoksygenazę, natomiast trzecia inicjowana jest przez acetylowaną przez aspirynę cyklooksygenazę-2 i generuje 15-epimery lipoksyn (15R-LXA4 i B4). W odróżnieniu od innych eikozanoidów, lipoksyny są głównie produkowane przez dwie kooperujące ze sobą komórki, na przykład neutrofile i płytki krwi. Scharakteryzowano dwa typy receptorów dla lipoksyn: receptor specyficzny dla lipoksyny A4, podlegający ekspresji w monocytach, granulocytach i enterocytach oraz występujący w komórkach innych niż neutrofile receptor peptydoleukotrienów, dla którego LXA4 jest częściowym agonistą. Z dotychczasowych badań wynika, że in vitro lipoksyny mają właściwości immunomodulacyjne, natomiast trudno jest powiedzieć, jaka jest ich rola w reakcjach immunologicznych in vivo, w których biorą udział inne eikozanoidy. Uważa się, że lipoksyny są mediatorami odczynu zapalnego, działają przeciwstawnie do leukotrienów (stop signaling hipoteza Charlesa Serhana) i w drodze autokrynnej hamują aktywność neutrofili.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki