ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Ściany komórkowe roślin są integralnym składnikiem żywych komórek, podlegającym dynamicznym zmianom w odpowiedzi na bodźce wewnętrzne i docierające z zewnątrz. Renesans badan nad ścianami komórkowymi doprowadził do sytuacji wymagającej ponownego zdefiniowania pojęcia ?komórka roślinna?. W pracy przedstawiono współczesny stan wiedzy o ścianach komórkowych, ukazując równocześnie zróżnicowane pojmowanie miejsca ścian w komórkach roślinnych. Wychodząc z analizy założeń i wniosków dwóch teorii organizacji systemów biologicznych: komórkowej i organizmalnej, zaproponowano organizmalny model interpretacyjny komórki roślinnej. Na tej podstawie wskazano na integralną obecność ścian komórkowych w architekturze roślin i komórek roślinnych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki