ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
Czynnik genetyczny jest jedną z najbardziej prominentnych przyczyn eliminacji zarodków/płodów, a także tzw. spontanicznych poronień. Nadal wiele trudności technicznych sprawia prowadzenie tzw. diagnostyki pre-implantacyjnej, na poziomie chromosomów gamet. Programy pozaustrojowego zapłodnienia w warunkach in vitro powinny być otoczone szczególnie starannym nadzorem genetycznym. Podnosi się niebezpieczeństwo wzrostu występowania wad genetycznych, zależnych od wieku rodziców. Teratozoospermia jawi się jako bardzo skomplikowany diagnostycznie objaw trudny do oceny genetycznej, jak i uzyskiwania satysfakcjonujących wyników terapeutycznych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki