ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
16
Date of issue: 

Peptydy o aktywności bójczej skierowanej przeciwko mikroorganizm stanowią ważną część wrodzonej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Produkowane są przez rośliny i zwierzęta konstytutywnie lub w odpowiedzi na zakażenie mikroorganizmami. Niniejsza praca przedstawia współczesną wiedzę i poglądy na temat interakcji peptydów antybakteryjnych ze strukturami komórkowymi mikroorganizmów oraz na temat prawdopodobnych mechanizmów działania tych związków. Peptydy antybakteryjne mogą wywierać swój bójczy efekt poprzez: tworzenie w błonie porów (hipoteza „tworzącej się beczki) lub kanałów jonowych, dezintegrację błony model „dywanopodobny i wywoływanie w niej przejściowych dziur model „robakowatego zagięcia błony, a także alternatywne mechanizmy działania, które obejmują m.in. oddziaływanie z DNA lub wpływ na syntezę białek, np. błonowych. Wyjaśniono, czym uwarunkowana jest selektywność działania peptydów oraz opisano ich rolę fizjologiczną i próby zastosowania klinicznego.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki