ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 

W pracy przedstawiono aktualny stan badań nad izoformą 140 kD nerwowej cząsteczki adhezyjnej CD56/NCAM. Omówiono krótko biosyntezę, budowę, a także przypuszczalne funkcje cząsteczki. Zróżnicowanie budowy cząsteczki wynika nie tylko ze zmian potranskrypcyjnych mRNA, ale także z modyfikacji w okresie potranslacyjnym, polegających na przyłączaniu różnych grup chemicznych.Wskazano na główne miejsca jej występowania zarówno w tkankach prawidłowych, jak w patologii ludzkiej, głównie w nowotworach złośliwych. W odniesieniu do tkanek prawidłowych oprócz układu nerwowego ważnymi miejscami występowania CD56 okazują się gruczoły dokrewne, Wśród nowotworów złośliwych oprócz guzów pochodzenia neuroektodermalnego CD56 występuje na komórkach licznych nowotworów układu krwiotwórczego, mięsaków z mięśni poprzecznie prążkowanych, a także niektórych raków. Zwrócono także uwagę na możliwości wykorzystania oznaczeń CD56 w medycynie klinicznej.

Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki