ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Neurokininy to grupa peptydów występująca w układzie nerwowym ssaków. Charakteryzują się one występowaniem wspólnej sekwencji 4 aminokwasów przy C-końcu łańcucha peptydowego. Do neurokinin zalicza się substancję P (SP), neurokininę A (NKA) i neurokininę B (NKB). Neurokininy łączą się ze specyficznymi dla nich receptorami: NK1, NK2, NK3. Sekwencja aminokwasowa tych receptorów jest w ponad 65% homologiczna. SP jest ligandem receptora NK1, NKA - receptora NK2, a NKB - receptora NK3. Każda z nich jest jednocześnie agonistą każdego typu receptora neurokinin. Receptory neurokinin sprzężone są z białkami G, które działają na różne układy efektorowe wtórnych przekaźników, poprzez które neuropeptydy te depolaryzują błonę postsynaptyczną komórki nerwowej. Depolaryzacja ta wywołana jest zablokowaniem kanałów potasowych. Zakończenia synaptyczne zawierające neurokininy oraz receptory neurokinin pojawiają się we wczesnych etapach embriogenezy. Pozwala to przypuszczać, że neurokininy zaangażowane są w różnicowanie i rozwój neuronów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki