ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Neuroblastoma jest najczęstszym pozaczaszkowym guzem litym u dzieci. Pomimo intensywnego leczenia u większości dzieci z neuroblastomą wysokiego ryzyka dochodzi do wznowy. Konieczne jest opracowanie nowych metod walki z minimalną chorobą resztkową, które polepszyłyby przeżywalność dzieci z neuroblastoma wysokiego ryzyka. Immunoterapia jest jedną z obecnie rozwijanych strategii. W pracy omówiono opublikowane w ostatnich latach dane literaturowe dotyczące immunoterapii neuroblastoma. Przytoczono publikacje, w których badano wzajemne oddziaływanie neuroblastoma i składników układu odpornościowego. Omówiono rozwijane w badaniach klinicznych i przed-klinicznych podejścia immunoterapeutyczne do walki z tą chorobą: bierną i czynną terapię, której celem jest antygen neuroblastoma gangliozyd GD2, zastosowanie modyfikowanych komórek neuroblastoma i komórek dendrytycznych jako szczepionek.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki