ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Prawie we wszystkich glebach obserwuje się stały wzrost zawartości metali ciężkich, głównie na skutek działań antropogenicznych. Obecność zwiększonego stężenia metali wywiera szereg niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu komórki roślinnej. Obecność jonów metali ciężkich powoduje aktywację fitochelatynowego systemu detoksykacyjnego, w którego skład wchodzą związki niskocząsteczkowe, takie jak: cysteina, glutation i jego homologi, fitochelatyny, a także enzymy biosyntezy glutationu – syntetaza g-glutamylocysteinowa, syntetaza glutationową oraz syntaza fitochelatynowa – enzym odpowiedzialny za syntezę fitochelatyn. Jony metali, które przedostały się do cytoplazmy, są chelatowane przez glutation lub krótko-łańcuchowe PC tworząc niskocząsteczkowe kompleksy, które następnie są transportowane do wakuoli. W wakuoli tworzą się i są przechowywane bardziej stabilne kompleksy z dużą zawartością siarki. W ostatnich latach coraz większą wagę zwraca się na możliwość użycia roślin do usuwania lub inaktywacji zanieczyszczeń z gleby i wód powierzchniowych – proces ten nazywany jest fitoremediacją.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki