ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Mechanizmy odpornoœści nieswoistej są pierwszą, a u większoœści organizmów jedyną linią obrony przeciw patogennym drobnoustrojom. Działanie tych mechanizmów zaczyna się od rozpoznania charakterystycznego wzoru molekularnego związanego z patogenem (PAMP) przez białka zawierające powtórzenia bogate w leucynę (LRR). Roœlinne białka „R” zbudowane są z domen TIR, NBD oraz LRR i specyficznie rozpoznają patogeny pochodzenia grzybowego, bakteryjnego, jak i wirusowego. Po rozpoznaniu obecnośœci patogena zapocząkowują one kaskadę sygnałową, w większoœści przypadków prowadzącą do wywołania reakcji nadwrażliwośœci w rejonie infekcji. Najlepiej dotąd poznanymi zwierzęcymi białkami rozpoznającymi PAMP są receptory Toll-podobne. Podczas infekcji przy pomocy zewnątrzkomórkowej domeny LRR wiążą one cząsteczki patogena. Oddziaływania te prowadzą do wystąpienia reakcji immunologicznej: produkcji chemokin, cytokin, regulatorów transkrypcji, translacji i procesów proteolitycznych oraz białek sekrecyjnych, takich jak składniki układu dopełniacza. Białka z rodziny NOD to ostatnio odkryte wewnątrzkomórkowe receptory PAMP. Pod względem struktury przypominają one roœślinne białka „R”. Ich funkcja polega na rozpoznawaniu składników bakteryjnych śœcian komórkowych i uruchamianiu reakcji zapalnych poprzez aktywację czynnika ądrowego NF-κB. Wykazano, że obecnoœść mutacji w białku NOD2 ma związek z występowaniem choroby Leœniowskiego- Crohna, młodzieńczej sarkoidozy, syndromu Blau ’a oraz pewnych typów nowotworów.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki