ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Potencjał DNA jako nośnika informacji genetycznej otwiera możliwości jego wykorzystania w informatyce. Pierwsze próby zastosowania DNA w rozwiązaniu problemów matematycznych i biomedycznych, w tym znalezienie drogi Hamiltona w grafie czy dawkowania leków w zależności od postępów choroby, zakończyły się powodzeniem, co było impulsem dla rozwoju informatyki biomolekularnej. Idea stworzenia komputera opartego na DNA jest – obok komputerów kwantowych – alternatywą dla komputerów krzemowych, których możliwości mogą niebawem nie sprostać rosnącym potrzebom użytkowników. W swej podstawowej wersji obliczenia z użyciem DNA oparte są na syntezie fragmentów DNA odpowiadających słowom wejścia oraz zastosowaniu enzymu restrykcyjnego, dla którego słowa-fragmenty DNA są substratem. Możliwe jest także użycie ligazy DNA i innych czynników polepszających reakcję. Działanie enzymu restrykcyjnego na słowo wejściowe i kolejne reakcje łączenia i trawienia produkowanych w ten sposób fragmentów DNA, prowadzi do jego przekształcenia w słowo wyjściowe, będące rozwiązaniem problemu. W pracy omówimy zastosowanie tych operacji do implementacji formalnych wnioskowań logicznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki