ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Ocena jakości ludzkich zarodków w programie leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia

Wyniki leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia pozostają stale niskie. Większość ośrodków IVF-ET przenosi dwa – trzy wybrane zarodki w drugim dniu hodowli w stadium czterech blastomerów. Ocena jakości takich zarodków dokonywana jest na podstawie cech morfologicznych i tempa podziałów komórkowych. Jednakże zarodki o prawidłowym wyglądzie morfologicznym i podziałach, wybrane według tych kryteriów mogą być nieprawidłowe cytogenetycznie i nie będą implantowały w jamie macicy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki