ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 1999

- 2 strony: 1
Chemokiny płytek krwi
- 4 strony: 3
Interleukina 15 (IL-15)
- 6 strony: 5
Tlenek azotu jako regulator niektórych funkcji układu odpornościowego
- 8 strony: 7
Informacja matczyna w oocytach płazów
- 10 strony: 9
Postępy w badaniach nad zapłodnieniem u roślin okrytonasiennych (angiospermae): I. Zapłodnienie in vitro z...
- 12 strony: 11
Receptor luliberyny (LHRH-R) - struktura i funkcja
- 14 strony: 13
Budowa i właściwości mikrocystyn produkowanych przez sinice, metody ich degradacji i chemicznej modyfikacji
- 16 strony: 15
Rola neutrofili w patogenezie zapalenia niedokrwionego i reperfundowanego serca
- 18 strony: 17
Naprawy DNA w komórkach ssaków
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 1999

- 32 strony: 3
Receptory etylenu, cytokinin i brasinosteroidów transmembranowymi kinazami białkowymi?

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki