FIND ARTICLE

Embryonic Development of the coronary arteries as well as some aspects of its regulation

This paper presents current views on the basic stages in the development of coronary vessels in experimental animals. Tissue material for forming the coronary arteries provides temporary structure - przednasierdziowy organ that forms in the form of cell aggregates on the surface of the transverse ( in mammals ) or sinus venosus ( in birds ) . This organ is a direct precursor to the epicardium .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki