ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Merlin(a) - czarodziej wśród supresorów nowotworzenia

Merlina jest wyjątkowym białkiem. Uczestniczy zarówno w regulacji cyklu komórkowego jako supresor nowotworzenia, jak i w kształtowaniu struktur cytoszkieletu. W strukturze merliny wyróżnia się globularną domenę FERM, występującą w wielu rodzinach białek o różnej funkcji i helikalny fragment C-końcowy. Aktywność merliny jest regulowana przejściami między formą otwartą a zamkniętą, w której domena FERM oddziałuje z fragmentem C-końcowym.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki