ZNAJDŹ ARTYKUŁ

BIAŁKA B-BOX U ROŚLIN – HETEROGENICZNOŚĆ STRUKTURALNA I FUNKCJONALNA

Wzrost i rozwój roślin jest precyzyjnie kontrolowany przez interakcje między czynnikami endogennymi a środowiskiem. Wśród różnych bodźców zewnętrznych, światło odgrywa kluczową rolę regulacyjną w procesie morfogenezy i prawidłowym funkcjonowaniu organizmów. Rośliny wyczuwają zmiany natężenia, jakości i kierunku padania światła słonecznego i dostosowują do nich swój cykl życiowy. Zidentyfikowano wiele białek, które są zaangażowane w liczne procesy rozwojowe u roślin regulowane przez światło.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki