ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Makrofagi gonady męskiej

Makrofagi gonady męskiej (TMf) należą do populacji niezapalnych makrofagów tkankowych. Komórki te zlokalizowane są w tkance śródmiąższowej jądra gdzie aktywnie się dzielą. Fizjologicznie nie występują one w świetle kanalików nasiennych. TMf uczestniczą wraz z komórkami Sertoliego w mechaniźmie formowania bariery krew-jądro i kształtują specyficzne środowisko tego „uprzywilejowanego immunologicznie" narządu. Makrofagi jąder w sposób parakrynny regulują bezpośrednio i pośrednio aktywność endokrynną komórek Leydiga i spermatogenezę.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki