ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Strukturalne podstawy reakcji świetlnych fotosyntezy

Błony tylakoidów w chloroplastach roślin wyższych zróżnicowane są w cylindryczne, ścieśnione stosy gran otoczone przez helikalnie zorganizowane, nieścieśnione tylakoidy stromy. Reakcje świetlne fotosyntezy są katalizowane przez kompleksy białkowo-barwnikowe, Fotosystem I (PSI) i Fotosystem II (PSII). Transport elektronów, wytwarzanie siły protonomotorycznej i przemiana energii świetlnej w chemiczną związane są z kompleksem cytochromów b6 f i syntazy ATP.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki