ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Błony tylakoidów w chloroplastach roślin wyższych zróżnicowane są w cylindryczne, ścieśnione stosy gran otoczone przez helikalnie zorganizowane, nieścieśnione tylakoidy stromy. Reakcje świetlne fotosyntezy są katalizowane przez kompleksy białkowo-barwnikowe, Fotosystem I (PSI) i Fotosystem II (PSII). Transport elektronów, wytwarzanie siły protonomotorycznej i przemiana energii świetlnej w chemiczną związane są z kompleksem cytochromów b6 f i syntazy ATP. Kompleksy rdzeniowe fotosystemów wraz ze specyficznymi kompleksami antenowymi, LHCI i LHCII, są zorganizowane w wielkie kompleksy białkowo-barwnikowe. Superkompleksy LHCII-PSII i trimeryczny, mobilny kompleks antenowy LHCII tworzą mikrodomeny lub megakompleksy określające przestrzenną budowę tylakoidów. Mechanizmy elastycznej regulacji reakcji fotosyntetycznych na zmienne warunki środowiska są ściśle związane ze zmianami organizacji superkompleksów w błonach tylakoidów.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki