ZNAJDŹ ARTYKUŁ

REDAGOWANIE RNA W CHLOROPLASTACH. CO WIADOMO NA TEMAT REGULACJI TEGO PROCESU?

Redagowanie RNA jest jednym z potranskrypcyjnych procesów dojrzewania RNA, prowadzących do uzyskania funkcjonalnej cząsteczki RNA. Jest procesem występującym u większości organizmów eukariotycznych (od pierwotniaków do człowieka) oraz u niektórych grup wirusów. Mechanizmy redagowania są jednak specyficzne dla gatunków, rodzajów czy też królestw. Dotychczas redagowanie RNA jest dobrze poznane jedynie w przypadku nielicznych gatunków.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki