ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZJAWISKO ZROŚLACTWA U LUDZI I ZWIERZĄT – NIEWYJAŚNIONY PROBLEM

Zroślactwo jest wadą rozwojową bliźniąt monozygotycznych, opisaną u człowieka i wielu gatunków zwierząt. Jego istotą jest brak całkowitego rozdzielenia organizmów bliźniąt w okresie prenatalnego rozwoju i zrost w różnych częściach ciała. Etiologia tego zjawiska nie jest do końca poznana, a wśród głównych przyczyn wymienia się skażenie środowiska, czy wiek zapłodnionej komórki jajowej. Jest to istotny problem zarówno w medycynie jak i weterynarii.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki