ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Zroślactwo jest wadą rozwojową bliźniąt monozygotycznych, opisaną u człowieka i wielu gatunków zwierząt. Jego istotą jest brak całkowitego rozdzielenia organizmów bliźniąt w okresie prenatalnego rozwoju i zrost w różnych częściach ciała. Etiologia tego zjawiska nie jest do końca poznana, a wśród głównych przyczyn wymienia się skażenie środowiska, czy wiek zapłodnionej komórki jajowej. Jest to istotny problem zarówno w medycynie jak i weterynarii. Celem pracy jest przegląd wyników badań wobec ciągle wzrastającej liczby przypadków zroślactwa oraz zwrócenie uwagi na występowanie powiązania tej wady ze wzrostem liczby urodzeń bliźniąt. Istotnym jest także przedstawienie związków i zależności w niepokojącym wzroście przypadków zroślactwa, z rozwojem społeczeństw, ekologią, czystością środowiska związaną z dobrostanem, bezpieczeństwem i ochroną zwierząt. Na tym tle, w pracy zwrócono uwagę na konieczny udział nauk weterynaryjnych w badaniach nad przyczynami i opracowaniach rekomendacji obniżania odsetka jatrogennych ciąż wielopłodowych. Problemy te jako zagadnienia jednostkowe i wybiórcze, są dotychczas mało poznane i wymagają dalszych badań.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki