ZNAJDŹ ARTYKUŁ

mTOR w fizjologii i patologii układu nerwowego

Kinaza serynowo-treoninowa – mTOR (ang. mammalian target of rapamycin) jest regulatorem tempa wielu procesów wewnątrzkomórkowych w odpowiedzi na sygnały zewnątrzkomórkowe, dostępność substancji odżywczych oraz informacje o stanie metabolicznym komórki. mTOR w komórkach nerwowych reguluje zarówno przeżywanie, jak i różnicowanie tych komórek. Pośród procesów, których aktywność jest regulowana przez mTOR, można wymienić rozwój drzewa aksonalnego i dendrytycznego, synaptogenezę, plastyczność synaptyczną oraz uczenie się i pamięć.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki