ZNAJDŹ ARTYKUŁ

LAKTOFERYNA – STRAŻNIK PROCESÓW PRZYSWAJANIA ŻELAZA

Żelazo jest niezbędne do życia, ale też potencjalnie groźne, bo uczestniczy w tworzeniu toksycznych dla istot żywych reaktywnych form tlenu. Jest powszechne na Ziemi, ale trudno dostępne, bo w tlenowym środowisku o odczynie obojętnym występuje przeważnie w postaci trudno rozpuszczalnych jonów żelazowych (Fe3+). Ze względu na tę dwoistą naturę żelaza, organizmy w drodze ewolucji wykształciły skomplikowane i precyzyjne mechanizmy pozyskiwania, transportu, przechowywania i zużywania tego cennego składnika odżywczego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki