ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Żelazo jest niezbędne do życia, ale też potencjalnie groźne, bo uczestniczy w tworzeniu toksycznych dla istot żywych reaktywnych form tlenu. Jest powszechne na Ziemi, ale trudno dostępne, bo w tlenowym środowisku o odczynie obojętnym występuje przeważnie w postaci trudno rozpuszczalnych jonów żelazowych (Fe3+). Ze względu na tę dwoistą naturę żelaza, organizmy w drodze ewolucji wykształciły skomplikowane i precyzyjne mechanizmy pozyskiwania, transportu, przechowywania i zużywania tego cennego składnika odżywczego. Pozwalają one bezpiecznie wykorzystywać żelazo w wielu procesach biochemicznych, chroniąc jednocześnie przed jego toksycznym działaniem. Do systemów kontroli homeostazy żelaza u wyższych organizmów należą białka chelatujące, czyli silnie wiążące jony żelaza, a wśród nich siderofiliny: owotransferyna u gadów i ptaków oraz transferyna i laktoferyna u ssaków. Laktoferyna uczestniczy w wielu procesach metabolizmu żelaza: reguluje jego wchłanianie w jelicie, transportuje do tkanek magazynujących i ogranicza dostępność dla patogennych drobnoustrojów. Wpływa również na procesy oksydoredukcyjne, zwiększając bądź zmniejszając dostępność katalizującego je żelaza. W artykule omówiono wspomniane aspekty działania białka, ze szczególnym naciskiem na kontrolę procesów przyswajania żelaza z diety. Przedstawiono też praktyczne możliwości użycia laktoferyny w nutraceutykach: suplementach diety i żywności funkcjonalnej.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki