ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MIGRACJA KOMÓREK GRANICZNYCH W JAJNIKU DROSOPHILA MELANOGASTER

Jednym z systemów, na którym prowadzone są badania morfogenezy nabłonków jest nabłonek folikularny związany z komórkami linii płciowej w jajnikach muszki owocowej, Drosophila melanogaster. Komórki folikularne w jajniku Drosophila tworzą jednowarstwowy nabłonek, który otacza grono komórek linii płciowej (komórki odżywcze i oocyt) połączonych za pomocą mostków cytoplazmatycznych powstałych w wyniku niekompletnych cytokinez.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki