ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola plazmy płciowej w specyfikacji komórek linii płciowej u bezkręgowców i kręgowców

W oocytach i komórkach jajowych wielu zwierząt, w sąsiedztwie bieguna tylnego (lub wegetatywnego) występuje specyficzna, morfologicznie odmienna cytoplazma, tzw. plazma płciowa. W czasie rozwoju zarodkowego, plazma ta ulega segregacji do blastomerów linii płciowej a następnie do komórek prapłciowych. Plazma płciowa zawiera liczne mitochondria, cysterny szorstkiej siateczki śródplazmatycznej, kompleksy Golgiego oraz charakterystyczne nieobłonione struktury, tzw. ziarna płciowe. W plazmie płciowej, a także w ziarnach płciowych gromadzone są rozmaite klasy RNA (m.in.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki