ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Badania obszaru interfazy w błonach lipidowych metodą symulacji dynamiki molekularnej

Badania struktury i dynamiki interfazy błona/woda w czystej błonie dimirystynowo-fosfatydylocholinowej (DMPC) oraz błonie mieszanej DMPC-cholesterol (Chol) prowadzono metodą symulacji dynamiki molekularnej. W rejonie interfazy grupy polarne lipidów i wody tworzą rozległą sieć połączeń.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki