ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Immunofenotypowa diagnostyka chłoniaków nieziarniczych u dzieci

W pracy przestawiono zasady diagnostyki chłoniaków nieziarniczych u dzieci z propozycją podstawowego zestawu przeciwciał monoklonalnych do oceny immunofenotypu komórek chłoniakowych. Omówiono najczęstsze postacie chłoniaków nieziarniczych u dzieci z uwzględnieniem immunofenotypu i znaczenia ekspresji niektórych determinant dla klasyfikacji tych rozrostów.

Immunofenotyp dojrzałych komórek hematopoetycznych – pierwotne i wtórne niedobory

W pracy przedstawiono charakterystykę leukocytów krwi obwodowej i węzłów chłonnych z oceną immunofenotypów, podaniem zmienności związanej z wiekiem. W rozdziale o niedoborach odporności przedstawione zostały pierwotne niedobory wraz z opisem zmian w obrębie proporcji populacji leukocytów ocenianych metodą cytometrii przepływowej. Omówiono szerzej te niedobory, w których badania immunofenotypu komórek krwi obwodowej i węzłów chłonnych stanowi podstawę rozpoznania.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki