ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
24
Date of issue: 

W pracy przestawiono zasady diagnostyki chłoniaków nieziarniczych u dzieci z propozycją podstawowego zestawu przeciwciał monoklonalnych do oceny immunofenotypu komórek chłoniakowych. Omówiono najczęstsze postacie chłoniaków nieziarniczych u dzieci z uwzględnieniem immunofenotypu i znaczenia ekspresji niektórych determinant dla klasyfikacji tych rozrostów.

Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki