ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WYKŁADNIKI STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA MUKOWISCYDOZĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY CZYNNIKÓW ETIOLOGICZNYCH

Choroby układowe niejednokrotnie są przyczyną zmian w jamie ustnej. Dotychczasowe badania dotyczące stanu zdrowotnego jamy ustnej pacjentów chorujących na mukowiscydozę nie określają w sposób jednoznaczny problemów stomatologicznych tej grupy pacjentów. Dane z piśmiennictwa mówią o podobnej lub wyższej frekwencji defektów szkliwa u pacjentów chorujących na mukowiscydozę w porównaniu z grupą kontrolną, oraz o podobnej lub niższej intensywności próchnicy w dzieci i młodzieży, ale o wyższej u osób dorosłych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki