ZNAJDŹ ARTYKUŁ

CHEMICAL COMPOSITION AND REMEDIAL PERSPECTIVES OF HIPPOPHAE RHAMNOIDES LINN

HippophaeRhamnoides Linn (Sea buckthorn) is athorny nitrogen fixing deciduous shrub. Itfinds a lot of importancedue to its very rich vitamins A, B1, B12, C, E, K, and P; carotenoids, lycopene, phytosterols and flavonoids.Itstherapeutic value is owed to the presence of potent antioxidants.SBT reduces level of stress hormones and increase hypoxic tolerance in animals demonstrating its anti-stress andadaptogenic activity.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki