ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Molekularne mechanizmy aktywności terapeutycznej rytuksymabu – przeciwciała monoklonalnego anty-CD20

Rytuksymab to chimeryczne przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD20. Cząsteczka ta występuje tylko na limfocytach B, brak jej na komórkach prekursorowych, a także na komórkach plazmatycznych. Antygen CD20 nie podlega endocytozie, ani nie jest uwalniany z powierzchni komórki. Podanie rytuksymabu wywołuje szybką eliminację limfocytów B z krążenia. Dzieje się to wskutek aktywacji dopełniacza i cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki