ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Głównym komponentem zewnętrznej powierzchni błony komórkowej Eucaryota są ugrupowania cukrowcowe. Ich obecność warunkuje właściwości fizykochemiczne, immunologiczne oraz biologiczne błony komórkowej. Reszty oligosacharydowe, jako jednostki niosące niezwykle bogatą informację biologiczną, odgrywają także zasadniczą rolę w interakcjach międzykomórkowych. W procesie zapłodnienia, interakcje glikoproteinowych receptorów i ich ligandów, obecnych na powierzchni gamety męskiej i żeńskiej, warunkują gatunkowo-specyficzne rozpoznanie oraz prawidłowy przebieg poszczególnych etapów zapłodnienia. W artykule przedstawiono również aspekty opracowania szczepionki antykoncepcyjnej, opartej na strukturach gamety męskiej.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki