ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Jajowodowo specyficzna glikoproteina 1 (OVGP1) zwana również pOSP, MUC-9, sOP92, EAP, EGP i OGP jest białkiem wytwarzanym przez komórki wydzielnicze nabłonka jajowodu u wielu gatunków ssaków. OVGP1 po uwolnieniu do płynu jajowodowego uczestniczy w procesie końcowego dojrzewania oocytów, w dokończeniu kapacytacji plemników, zapłodnieniu oocytów oraz wspomaga wczesny rozwój zarodka. Sekrecja i synteza OVGP1 jest cile kontrolowana przez hormony steroidowe wytwarzane przez jajniki i jest zależna od fazy cyklu płciowego. Badania molekularne nad OVGP1 wykazały konserwatyzm tego białka zarówno sekwencji nukleotydowej, jak i aminokwasowej. Główne różnice międzygatunkowe dotyczą regionu C terminalnego, w obrębie którego występują delecje, insercje oraz tandemowe powtórzenia z miejscami N- i O-glikozylacji. Reszty cukrowe przyłączone do OVGP1 chronią białko oraz wpływają na jego specyficzność i aktywność. Również inne modyfikacje potranslacyjne (fosforylacja, przyłączanie siarczanów, kwasu sjalowego) wpływają na różnorodność działania jajowodowo specyficznej glikoproteiny 1.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki