ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
W jajniku dojrzałej samicy ssaka nieustannie przebiega proces rozwoju pęcherzyków jajnikowych, wyrazem którego jest proliferacja i różnicowanie się komórek. Ekspresja genów w jajniku zachodzi w określonej kolejności zależnej od wielu czynników. Wiadomo, że niektóre białka ulegają ekspresji w określonym stadium rozwoju pęcherzyka i luteinizacji ciałka żółtego. Hormonami regulującymi wiele funkcji jajnika są steroidy, tak więc rozmieszczenie receptorów tych hormonów jest niezwykle ważne. Metody immunohistochemiczne, hybrydyzacji in situ i analiza biochemiczna, analizowane łącznie, pozwalają na lepsze poznanie procesów folikulogenezy.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki