ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W pracy przedstawiono zjawisko implantacji. Omówiono mechanizmy poszczególnych jej etapów: apozycji, adhezji i inwazji. Wyjaśniono mechanizmy regulacji hormonalnej i parakrynnej tych zjawisk. Zwrócono uwagę na wzajemne oddziaływanie zarodka i endometrium. Stopień skomplikowania i złożoność mechanizmów kontrolujących implantację powodują, że nawet niewielkie zaburzenia homeostazy organizmu prowadzą do ograniczenia płodności. Zaburzenia apozycji wiążą się z możliwością wystąpienia ciąży pozamacicznej lub łożyska przodującego, zaburzenia adhezji z brakiem implantacji, a więc z wczesnymi często nieuchwytnymi poronieniami. Natomiast nieprawidłowości inwazji endometrium mogą być odpowiedzialne za przypadki łożysk przylegających i wrośniętych, ale także, na skutek indukcji zmian naczyniowych, mogą predysponować do nadciśnienia i jego powikłań.
Keywords pl: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki