ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
W pracy przedstawiono aktualne poglądy dotyczące różnych aspektów biologii komórek dendrytycznych (DC). Omówiono ich podział na dwie subpopulacje oraz warunki i skutki aktywacji DC. Szczegółowo przedstawiono zagadnienia prezentacji krzyżowej jako ważnej funkcji immunobiologii tych komórek. Następnie przedstawiono rolę DC w immunoregulacji, a zwłaszcza cytokin immunosupresyjnych, takich jak IL-10 i TGF-b, i ponadto enzymu 2,3 deoksygenazy indoloaminy (IDO). Zwrócono uwagę na znaczenie DC w powstawaniu tolerancji immunologicznej. Przedstawiono dowody świadczące o istnieniu komórek NK o cechach komórek dendrytycznych i jednocześnie mających właściwości cytotoksyczne. W dalszej części przytoczono przykłady udziału DC w różnych chorobach człowieka począwszy od chorób zakaźnych, poprzez autoimmunizacyjne, a także niedobory odporności. Zwrócono uwagę na istnienie osobnej populacji grudkowych komórek dendrytycznych obecnych w grudkach limfatycznych węzłów chłonnych i ich rolę w namnażaniu czynników zakaźnych w chorobach z grupy zakaźnych encefalopatii gąbczastych. W części końcowej wskazano na nowe kierunki produkcji szczepionek przy użyciu DC powiązanych z biopolimerami, takimi jak: liposomy, nanocząsteczki i inne.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki