ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Laktadheryna (znana także jako milk fat globule factor 8 MFG-F8) jest glikoproteiną o masie 47 kDa, po raz pierwszy wykrytą w błonie kuleczek tłuszczowych mleka. Laktadheryna jest wydzielana przez komórki nabłonka gruczołu piersiowego u ludzi, krów i myszy. Obecność tego białka w mleku kobiecym odgrywa ważną rolę w ochronie dzieci przed zakażeniami rotawirusowymi. Laktadheryna jest produkowana także przez komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych, komórki śródbłonka i makrofagi. Białko w części N-końcowej ma domenę analogiczną do nabłonkowego czynnika wzrostu EGF (epidermal growth factor), umożliwiającą jego wiązanie do integryn aVb5 i aVb3. W części C-końcowej obecna jest domena C2, która odpowiada za stereospecyficzne przyłączanie do fosfatydylo-L-seryny (PS). Struktura ta determinuje różnorodne funkcje fizjologiczne tej glikoproteiny. Laktadheryna wydzielana przez makrofagi stymuluje fagocytozę cząstek apoptotycznych przez tworzenie mostków pomiędzy PS na powierzchni komórek apoptotycznych oraz integrynami aVb3 na powierzchni fagocytów. Nieobecność lub obniżone stężenie laktadheryny prowadzą do akumulacji resztek komórek apoptotycznych w warstwie podródbłonkowej naczyń krwionośnych, co prowadzi do przyśpieszonego wytwarzania płytek miażdżycowych. Laktadheryna odgrywa także rolę w oczyszczaniu krwiobiegu z eksponujących PS mikropęcherzyków zrzucanych przez płytki krwi, zapobiegając stanom nadkrzepliwości. Domena C2 laktadheryny, wiążąca PS, wykazuje homologię z domenami C2 obecnymi w czynnikach krzepnięcia krwi VIII i V. Ze względu na stosunkowo niską masę cząsteczkową i odporność na trawienie, laktadheryna może służyć jako łatwo przyswajalny związek o aktywności antykoagulacyjnej, gdyż może blokować wiązanie do PS (inhibicja kompetycyjna) czynników krzepnięcia VIII i V, a co za tym idzie hamować tworzenie aktywnych kompleksów tenazy i protrombinazy na powierzchni eksponujących PS płytek krwi, mikropęcherzyków i erytrocytów. Laktadheryna wykazuje duże podobieństwo do anneksyny V. Jednakże w przeciwieństwie do niej, laktadheryna wiąże się do błon przy znacznie niższym stężeniu PS i nieobecności jonów wapnia. W niniejszym opracowaniu szczegółowo przedstawiono aktualne spojrzenie na funkcje laktadheryny.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki