ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Analiza płodowych komórek oraz DNA wyizolowanych z krwi obwodowej matki stwarza nadzieję na stworzenie nowej bezinwazyjnej metody badań prenatalnych. Różne typy komórek były rozważane jako cel w tych badaniach. Prawdopodobnie płodowe komórki i kwasy nukleinowe przechodzą do krwi matki podczas każdej ciąży. Mogą one utrzymywać się we krwi lub tkankach matki przez lata, będąc źródłem fizjologicznego mikrochimeryzmu. Badania pokazały, że zmiany w tych dwóch parametrach mogą pojawić się, gdy wystąpią stany patologiczne ciąży oraz płodu. Mikrochimeryzm jest prawdopodobnie zaangażowany w patologię chorób autoimmunologicznych i chorób, na które preferencyjnie częściej zapadają kobiety i długoterminowe konsekwencje tego zjawiska dla zdrowia matki zaczynają być badane. Wprowadzenie do praktyki klinicznej testów prenatalnych z użyciem płodowych komórek oraz płodowego DNA wymaga jeszcze dużego nakładu pracy i rozwiązania wielu problemów związanych z niewystarczającą czułością dostępnych technik.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki