ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Somitogeneza, w czasie której z przyosiowej mezodermy tworzą się somity, jest podstawą segmentacji ciała u kręgowców. Somity są strukturami przejśœciowymi dającymi początek kręgom, mi궜niom szkieletowym i skórze właśœciwej. U kręgowców wszystkie komórki przyosiowej mezodermy przechodzą przez trzy fazy różnicowania i dojrzewania, które są œściœśle regulowane na poziomie przestrzennym i czasowym. W pierwszej fazie komórki macierzyste, zlokalizowane w smudze pierwotnej, a następnie w pączku ogonowym, przekształcają się w komórki progenitorowe, które tworzą mezodermę przedsomitową w formie dwóch pasm komórek mezenchymatycznych biegnących po obu stronach cewy nerwowej i struny grzbietowej. Faza przygotowania do segmentacji zachodzi w przedsomitowej mezodermie na poziomie molekularnym. W fazie segmentacji tworzą, się granice somitu i zachodzi epitelizacja komórek mezenchymatycznych. Dane z ostatnich kilku lat wskazują, że somitogeneza jest kontrolowana przez molekularny zegar oscylacyjny oraz przez gradienty morfogenów. Podstawą zegara oscylacyjnego jest periodyczna ekspresja pewnych genów, z których większoœść jest związana z sygnalizacją Notch. Z zegarem oscylacyjnym powiązany jest dynamiczny gradient morfogenów FGF, Wnt3a oraz kwasu retinowego. W artykule omówiono mechanizm działania molekularnego oscylacyjnego zegara u zarodków danio, kury i myszy.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki