ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
W hemocytogramach hemolimfy owadów najczęściej wyróżnianymi typami morfologicznymi komórek są prohemocyty, granulocyty, plazmatocyty, komórki sferyczne i enocyty. Hemocy¬ty krążące w hemolimfie pod względem funkcjonalnym przede wszystkim pełnią ważną rolę w odporności immunologicznej komórkowej opartej na fagocytozie, nodulacji i enkapsulacji. Zaangażowane są w reakcje odpornościowe humoralne, biorą udział w procesie krzepnięcia, degradowania tkanki ciała tłuszczowego podczas metamorfozy, w transporcie związków wykorzystywanych w budowie kutikuli oraz syntezie niektórych hormonów peptydowych. Profil jakościowo-ilościowy hemocytów w hemolimfie zmienia się nie tylko w zależności od stadium rozwojowego owada, ale może także charakteryzować specyfikę odpowiedzi immunologicznej na działające czynniki biotyczne i abiotyczne. Mimo dużych różnic w budowie układu krwionośnego ssaków i owadów, pod względem budowy oraz pełnionej funkcji hemocyty przypominają komórki krwi. Ostatnio zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania hemocytów jako dogodnych układów modelowych, stanowiących alternat¬ywne i czułe obiekty badań do biotestów toksykologicznych, farmakologicznych i biomedycznych. W pracy dokonano aktualnego przeglądu możliwych praktycznych zastosowań badań na hemocytach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki