ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Białka związane z patogenezą, zwane białkami PR (ang. Pathogenesis-Related) należą do grupy białek aktywowanych przede wszystkim w odpowiedzi obronnej roślin na atak patogenów, uszkodzenia spowodowane przez szkodniki oraz czynniki abiotyczne. Obecnie, na podstawie homologii sekwencji aminokwasów, właściwości biochemicznych i aktywności biologicznej wyróżnia się 17 rodzin białek PR, przy czym często wśród białkami jednej rodziny występuje zróżnicowanie strukturalne i/lub funkcjonalne. Wiadomo, że podczas ataku patogena ekspresja i akumulacja specyficznych białek PR jest ściśle powiązana z typem patogena, typem komórki roślinnej oraz biosyntezą i aktywacją określonych cząsteczek sygnałowych: kwasu salicylowego (SA), kwasu jasmonowego (JA) i/lub etylenu (ET). Z tego względu białka PR często wykorzystuje się jako markery specyficznej odpowiedzi obronnej indukowanej w tkankach roślinnych. Należy jednak pamiętać, że część białek PR występuje w komórce roślinnej konstytutywnie, chociaż w niskim stężeniu. Niektóre z nich są gromadzone w komórkach na różnych etapach rozwoju rośliny, wykazując tkankowo-specyficzną lokalizację, inne tylko podczas indukcji wywołanej określonymi czynnikami stresowymi. Pomimo znacznego rozwoju metod fitopatologii molekularnej, mechanizm działania i funkcje wielu białek PR pozostają nadal niewyjaśnione. Możliwość wykorzystania białek PR, jako naturalnych substancji chroniących rośliny przed atakiem patogenów, otwiera nowe perspektywy w biotechnologii roślin, chociaż należy podkreślić, że niektóre z białek PR wywołują reakcje alergiczne u człowieka. W artykule przedstawiono wybrane rodziny białek PR – chitynazy (PR-4), defensyny (PR-12) oraz tioniny (PR-13), które wykazują właściwości antygrzybowe i których aktywność jest związana z odpowiedzią komórki roślinnej na atak grzybów nekrotroficznych, a ponadto są indukowane specyficznie w odpowiedzi obronnej roślin podczas aktywacji szlaku sygnałowego zależnego od kwasu jasmonowego.
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki