ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Roślinne białka PR w odpowiedzi obronnej na atak przez grzyby nekrotroficzne

Białka związane z patogenezą, zwane białkami PR (ang. Pathogenesis-Related) należą do grupy białek aktywowanych przede wszystkim w odpowiedzi obronnej roślin na atak patogenów, uszkodzenia spowodowane przez szkodniki oraz czynniki abiotyczne. Obecnie, na podstawie homologii sekwencji aminokwasów, właściwości biochemicznych i aktywności biologicznej wyróżnia się 17 rodzin białek PR, przy czym często wśród białkami jednej rodziny występuje zróżnicowanie strukturalne i/lub funkcjonalne.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki